×
Начало

Правила и изисквания

 • Общи игрални условия и правила - лотарийни игри

 • Общи игрални условия и правила - случ. събития

 • Общи игрални условия и правила - спортни състезания

 • Общи игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино

 • Общи изисквания за игрални казина по отношение на вида на сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол

 • Общи правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати

 • Общи игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати

 • Общи правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за счетоводна отчетност

 • Общи изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални автомати

 • Общи задължителни технически изисквания към системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване

 • Общи технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за хазартните игри от разстояние

 • Архив